header

header

torsdag 7 januari 2016

Fästingar förfryser i kölden.

Vilken tur! Hoppas att vi får en riktigt kall vinter för en gångs skull, så kanske vi har lite färre fästingar nästa sommar.
Artikeln finns på denna länk http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/06/fastingar-forfryser-i-kolden

Det kalla vädret utan snö gör att många fästingar dör. En riktigt kall vinter är bra för att förebygga sjukdomar och skadedjur.
Fästingarna har varit aktiva nästan hela hösten, eftersom de klarar sig bra så länge det är plusgrader. De senaste åren har fästingarna dessutom klarat sig rätt bra under de milda vintrarna. Men nu har de det svårare då temperaturen också i södra Finland är mellan -10 och -20 grader i en hel vecka.
Fästingar är kallblodiga och måste krypa långt ner i marken för att skydda sig mot kylan. Då det dessutom är snöfattigt har fästingarna svårt att skydda sig. Ju kallare väder det är desto fler dör.
Också gnagare, som ofta är värddjur för fästingarna, har det svårare då det är kallt och snöfritt, vilket i sin tur gör att fästingarna får det tuffare.

Insamlingen av fästingar gjordes rätt år

Vid Åbo universitets biologiska institution bad forskarna att folk under 2015 skulle skicka fästingar till Zoologiska museet där de artbestämdes. På det viset kunde man kartlägga taigafästingens utbredning i Finland.
Uppmaningen lyckades över förväntan. Universitetet fick 6 619 brev som innehöll över 20 000 fästingar.
Alla insända prover är inte ens undersökta ännu vid museet, för resurserna har inte räckt till för det. Men man har redan kunnat visa att taigafästingen är mer utbredd än man tidigare trott. Den verkar trivas speciellt bra i kustområdena längs med Bottniska viken.
Vid biologiska institutionen är man glad över att fästingsprojektet gjordes i fjol. Detta år kommer det troligen att finnas mycket färre fästingar, men det märker vi slutligt först i sommar.

Fästingar kan smitta människor genom de fästingburna sjukdomarna borrelios och hjärnhinneinflammationen TBE, också kallad Kumlingesjuka.

Taigafästingen är mer utspridd än man tidigare har trott visar forskning vid Åbo universitet. I sommar fick universitetet ta emot 6600 brev från allmänheten som innehöll 20000 fästingar.
Mest förekommer taigafästingen i kustområdena längs med Bottniska viken, i Birkaland, norra Karelen, Savolax och Kajanaland.
- Materialet är stort och med hjälp av det har vi för första gången lyckats göra en omfattande kartläggning på hur utspridda de båda fästingarterna är i Finland, säger amanuens Ritva Penttinen vid Åbo universitets biologiska museum.
Det här skulle ha varit omöjligt att genomföra enbart med forskarkrafter.

Taigafästingen trivs bra längs Bottniska viken

Den vanliga fästingarten (Ixodes ricinus) finns i hela landet från söder till norr. Taigafästingen (Ixodes ricinus) ser däremot ut att trivas speciellt bra i kustområdena längs med Bottniska viken där den förekommer mer än den vanliga fästingarten.
Taigafästingen och den i Finland vanliga fästingen är nära släkt med varandra. Man kan inte se någon yttre skillnad på dem och båda sprider borrelia samt TBE.
Det betyder att det fortsättningsvis är viktigt att granska sig själv och sina husdjur då man rört sig i skog och mark.

Hoppas på fortsatt forskning

Penttinen hoppas att universitetet ska kunna fortsätta forska om hur sjukdomarna sprids och hur deras spridningsområde ser ut.
- Vi har fryst ner en stor del av de fästingar som allmänheten skickat in och hoppas att vi ska kunna undersöka dem tillsammans med forskare i medicin, säger Penttinen.
- Vi har hittills öppnat 4 300 brev och i frysen finns ännu material som ger arbete i månader.

Penttinen vill tacka alla som har tagit sig tid att skicka in fästingar från olika delar av landet. Den stora mängden brev visar att intresset för fästingar är stort och det här sporrar forskarna att jobba vidare. http://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/06/taigafastingen-ar-mer-utbredd-man-tidigare-har-trott 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar