header

header

måndag 10 november 2014

Resultatet


Församlingsvalet 2014 har stor betydelse för kyrkans framtid. De förtroendevalda kommer att påverka hur kyrkan ser ut. De bestämmer bland annat om hur kyrkans pengar används, vem som får hjälp, var och hur. I valet väljs förtroendevalda i 430 församlingar.
I församlingsvalet väljs medlemmar till kyrkofullmäktige och i vissa församlingar också församlingsrådet. Dessa medlemmar planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet.
De förtroendevalda representerar församlingsmedlemmarna och samarbetar med de församlingsanställda. De är med om att fatta beslut, påverka, bolla idéer och utveckla församlingens verksamhet i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.

En förtroendevald

  • Representerar församlingsmedlemmarnas röst i beslutsfattandet.
  • Tryggar tillräckliga resurser för församlingens verksamhet och gör nödvändiga prioriteringar.
  • Främjar öppenhet i kyrkans kommunikation och beslutsfattande.
  • Beslutar om anställningar.
  • Bidrar med sitt kunnande i församlingen.
  • Är med om att forma bilden av kyrkan i offentligheten.
  • Väljer lekmannaombud till kyrkomötet.
  • Deltar i val av det egna stiftets biskop.
Här är resultatet av församlingsvalet i Närpes.
http://www.forsamlingsvalet.fi/resultatet-enligt-forsamling/-/turnout/show/000535

Röstningsprocenten var endast 14,3%. Således har endast  935 personer av 6561 röstberättigade röstat. Det är nog lite, tycker jag. Varför är det så få som röstar?
Endast 8,7% förhandsröstade. Utav Övermarks 9 kandidater blev 4 invalda. Fem av sex kandidater invaldes i Pörtom. Närpes moderförsamling fick in 14 kandidater.

Rösterna räknades såhär:
I proportionella val inverkar kandidatlistans totala antal röster på den enskilda kandidatens resultat. Varje kandidat på en kandidatlista får på basis av sitt personliga antal  röster ett jämförelsetal (den första får listans hela röstmängd, den andra hälften, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, osv.) Kandidaterna  på de olika listorna blir invalda i den ordning som jämförelsetalet utvisar.

De invalda består av 13 män och 10 kvinnor med en medelålder på 57 år. Trots många yngre kandidater blev endast tre stycken invalda. Emma, Martin och Susanna. Jag hoppas att den lilla föryngringen ändå skall innebära förnyelse, en modernare kyrka.

TACK till alla ni som påverkat valet genom att rösta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar